• engeng
  • русрус

Оновлений відділ домашнього аудіо (Hi-Fi та Hi-End)

 

Онов­ле­ний відділ до­машнього аудіо пе­реїхав на но­вий сайт: www.audi­oate­li­erl­viv.com

 
Лас­ка­во Зап­ро­шуємо в наш онов­ле­ний відділ до­машнього аудіо!
 
Ми до­помо­жемо підібра­ти якісну аудіо сис­те­му, що підій­де са­ме для Вас -
від мінімалістич­них ме­ломансь­ких комп­лектів "все в од­но­му" до без­комп­ромісних аудіо сис­тем преміум кла­су:
 
 

Акус­тичні Сис­те­ми

(Підло­гові, для не­вели­ких кімнат, ак­тивні)

Підси­лювачі

(По­туж­ності, Інтег­ро­вані, Лап­мові, "все-в-од­но­му")

Елект­роніка

(Про­гар­вачі, ЦА­Пи, Му­зичні Сер­ве­ри)

https://www.audi­oate­li­erl­viv.com/hi­fi/spe­akers

https://www.audi­oate­li­erl­viv.com/hi­fi/elect­ro­nics

https://www.audi­oate­li­erl­viv.com/hi­fi/elect­ro­nics

 
 

Но­вий сайт:  https://www.audi­oate­li­erl­viv.com

Сторінка в фей­сбук: https://www.fa­cebo­ok.com/ult­raHRZNT

 

Новини